Celostní terapeuticka masáž

Terapeutické masáže

Terapeutické masáže jsou celostní formou masáží zaměřené na konkrétní symptomy či problematická místa, ale dávají prostor i pro hlubokou relaxaci. Tato másáž kombinuje hloubkovou masáž, jemné techniky a jenou práci s nervovým systémem. Proto nachází také uplatnění pro klientiy procházející naročným obdobím nebo jako doplněk k terapiím. Jejich efekt je především velmi zklidnńující.

Protože některé bolesti (bolesti krční páteře, tinnitus, migrény, bolesti beder a pánve, píchání v hrudníku,…) a funkční poruchy (poruchy trávení, problémy s dýcháním, závratě, únava, poruchy spánku, problémy v sexuální oblasti, apod.) mohou být přímým důsledkem stresu, je namístě je řešit přístupem zahrnujícím práci na problematických tkáních, tak i práci s tímto stresem. Tam kde je vznik potíží spojen se stresem, samotné fyzické uvolnění těla v těchto případech nestačí a problémy se mají tendenci opakovat.

Je ale také dobré si říct, co vytváří ten stres? Neprožívaní emocí, přílišná mentální aktivita, potlačení, špatné zacházení se strachem a úzkostmi, neschopnosti dělat v životě změny apod. 

Naše tělo má svou kapacitu zvládání stresu, která je pro každého člověka individuální. Tato kapacita se může  zmenšovat nebo zvětšovat v závislosti zda náš nervový systém opakovaně přehlcujeme nebo mu vytváříme prostor pro uvolnění a zdravou stimulaci. Přehlcení se ukládají do našeho nervového systému jako negativní zápis a ten pak ovlivňuje naše prožívání, psychickou odolnost, vitalitu, mentální aktivitu a tělesné zdraví. Takto uložená zátěž pak funguje jako překážka k návratu k celkovému zdraví. 

Pokud je tělo ztuhlé nebo úplně “zamrzlé” především vlivem stresu, je pro klienta obrovským benefitem, když uvolňuje na masáži tělo a zároveň uložené napětí v nervovém systému. Tím vzniká prostor i pro psychickou úlevu společně s uvolněním těla. Někdy dokonce práce pouze na fyzickém těle nenese výsledky pokud je napětí v něm uložené psychosomatického původu. 

Co to je Terapeutická masáž ?

Terapeutická masáž je zaměřená na uvolňování ztuhlých struktur těla, přičemž se sleduje měnící se dech klienta a aktuální emoční stav či vegetační projevy (teplo, chlad, brnění, břišní peristaltika, apod.).

Některé tělesné bolesti a nepohodlí mají příčinu v prožívání emočních stavů a psychickém rozpoložení klienta. Zde mají Terapeutické masáže svoje hlavní místo, protože uvolňují nejen důsledek – ztuhlé svaly, fascie, vazy,.., ale i příčinu tj. např. potlačení prožívaného vzteku *.

Uvolnění ztuhlých struktur jde ruku v ruce s uvolněním zamrzlých nábojů emočního prožívání. Toto uvolňování klienta je možné moderovat tj. přizpůsobovat aktuální kapacitě klienta citlivým přístupem.

Kdy si vybrat Terapeutickou masáž?

Nejvíce vhodné jsou Terapeutické masáže tam, kde klient řeší potíže psychosomatického původu. Tj. vytvořené stresem nebo kombinací stresu a fyzické zátěže či strnulosti.

Nejčastější fyzické potíže vhodné řešit Ter. masážemi:

 • bolestí hlavy, krční páteře, zad a jejich chronické varianty
 • bolesti v oblasti pánve
 • syndrom vyhoření – utlumenost,, zamrznutí
 • tinnitus
 • migréna, bolesti břicha či bolestivé menstruaci
 • únava, vyčerpání a útlum
 • poruchy spánku 

 

U léčení traumatu a psychických stavů:

 • u depresivních stavů a úzkostech
 • při přepětí, přehlcení
 • u rozpouštění emocionálních a fyzických bloků
 • problémy s vnímáním těla a emocí
 • problémy s prožíváním emocí

 

Pro probuzení vitality:

 • životní síla a vitalita jde ruku v ruce s uvolněním a silou konat (pohybem)
 • prohlubuje uvědomění sebe i těla
 • prohlubuje vnímání svého středu
 • Integruje tělo a mysl
 • Harmonizuje práci nervových systémů

Jaké jsou druhy Terapeutických masáží?

Terapeutické masáže můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií:

 

1) Zaměřené na probouzení, uvolňování a provokaci zamrzlé či blokované energie tj. vitalizující 

 • uvolnění problémů s dýcháním (uvolnění bránice, hrudníku a zad a šíje)
 • rozpouštění svalového „pancíře“, ztuhlých kloubů a vazů
 • uvolnění neprožívaných emocí

 

2. Haromonizující, zklidňující, zpřítomňující, stabilizující

Zde je prostor především pro:

 • uvolnění hlavy, napětí na hlavě a krku, zklidnění mysli
 • zklidnění emocí, dechu, proudění
 • uzemnění
 • vystředění levé pravé hemisféry

Jak probíhá ošetření

Tak jako vždy si nejdříve řekneme, jaký je Váš záměr či očekávání. Po popisu a odsouhlasení klientem jdeme pracovat na lůžko, kde dle zvoleného typu probíhá masáž většinou bez oleje dle předem odsouhlasené intenzity. Někdy klient zůstává oblečený v opačném případě ve spodním prádle. (je vhodné mít volný oděv nebo něco volného na převlečení). 

Masáž probíhá většinou pomale, citlivě, dle dohodnuté intenzity. Součástí masáže je i komunikace s klientem o tom, jak pociťuje probíhající masáž či pobídka k modelaci dechu.

Podle své citlivosti můžete vnímat i další projevy krom fyzického doteku jako např. teplo, jemné brnění, proudění energie, je možné vidět obrazy, cítit emoce apod. Ošetření funguje, i pokud necítíte nic zvláštního.

Kontraindikace

Pro Terapeutické masáže platí všeobecné kontraindikace u masáží jako:

 • akutního zánětu žil a lymfatických uzlin
 • horečky
 • infekční stavy a trombózy
 • závažná srdeční onemocnění
 • porušení celistvosti kůže v místě masáže
 • Další chorobné stavy, jako jsou bolestivé křečové žíly, pooperační stavy, nádorová onemocnění apod., jsou vždy na zvážení terapeuta, klienta a také lékaře.

Masáž se také neprovádí klientkám v těhotenství, v šestinedělí po porodu, prvních třech dnech menstruace.

U Terapeutických masáží je potřeba vzít na zřetel i psychický stav klienta více než u jiných typů masáží. Zde jsou kontraindikace např:

 • psychotické stavy
 • silné ataky různého typu
 • aktuální výrazná psychická nestabilita, neukotvenost, nestabilita
 • určité typy závislostí či obsesivní poruchy
 • pod silnými tlumícími léky

U psychických poruch je vždy na místě svou návštěvu konzultovat se svým psychoterapeutem či psychiatrem. V některých případech jsou ale odborníky tyto masáže naopak doporučovány.

Czk140090 minut